ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข การเข้าใช้บริการเว็บไซต์หนังออนไลน์

ข้อกำหนดและเงื่อนไข เกี่ยวกับการใช้งาน Bigmoviesnow.com โปรดอ่านและทำความเข้าใจด้วยความรอบคอบ เพื่อยืนยันและยอมรับข้อตกลงการใช้บริการภายใต้เงื่อนไขของเรา ดังนี้:

เมื่อสมัครใช้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ รวมไปถึงการเรียกดูเว็บไซต์ คุณยอมรับว่าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว และพร้อมที่จะผูกพันตามข้อความด้านล่างนี้

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ “คุณ” “ของคุณ” “ผู้ใช้งาน” จะหมายถึงผู้ใช้งานปลายทางและ “เรา” “ของเรา” “บริษัท” จะหมายถึง Bigmoviesnow.com โดยข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้ครอบคลุมผู้ใช้งานทั้งหมดของ Bigmoviesnow.com และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โดเมนย่อย เวอร์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ บริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการโดย “บริษัท”

“เรา” สามารถเพิ่ม/ลบข้อความใด ๆ และสามารถทำการปรับปรุงใด ๆ ในนโยบายนี้ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุง เนื่องจากการใช้งานจะเป็นไปตามเวอร์ชันล่าสุด

  1. อายุของผู้ใช้งาน: ผู้ใช้งานเว็บไซต์ต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปี จึงจะสามารถชมรายการต่าง ๆ ได้ ในขณะที่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี อาจสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาได้ภายใต้การควบคุมดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น
  2. การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา: Bigmoviesnow.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ระงับ หรือยุติภาพยนตร์หรือวิดีโอซีรีส์ใด ๆ เมื่อใดก็ได้ และสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิดีโอได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจมีการชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในประกาศของผู้ใช้งานหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
  3. การเข้าถึงเนื้อหา:

(1) บริษัทให้สิทธิ์ที่ไม่ผูกขาด เพิกถอนได้ และไม่สามารถถ่ายโอนได้แก่คุณ ในการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อก หรือเนื้อหาอื่นใดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณ:

ก) สามารถเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลภายในเท่านั้น

ข) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ได้แต่อย่างใด

(2) การออกแบบ เค้าโครง และรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ ได้รับการคุ้มครองภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น ไม่อนุญาตให้มีการคัดลอกหรือเลียนแบบเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต

  1. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า: เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาทั้งหมดที่นำเสนอบนเว็บไซต์ ยกเว้นเสียง วิดีโอ หรือภาพกราฟิกที่มีเนื้อหาเครื่องหมายการค้า และโลโก้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินของ Bigmoviesnow.com บริษัทแม่ บริษัทในเครือ และภาคีของ Bigmoviesnow.com ซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ใช้เทคนิคการจัดเฟรมใด ๆ เพื่อจับภาพเครื่องหมายการค้า โลโก้ ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ Bigmoviesnow.com
  2. ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่ใช่ของบริษัท: เมื่อใช้งานเว็บไซต์ คุณจะพบข้อมูลที่ไม่ใช่ของบริษัท เนื่องจาก Bigmoviesnow.com ไม่ได้เป็นผู้พัฒนาภาพยนตร์และรายการต่าง ๆ ขึ้น โดยจะมีการรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งที่มาต่าง ๆ และอัปโหลดลงในเว็บไซต์เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคล เราจะไม่แสดงความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ที่เป็นการล่วงละเมิด หรือเป็นที่น่ารังเกียจ บริษัทไม่รับรองในเนื้อหา หรือการชี้แนะ หรือคำแนะนำ ที่ไม่ใช่ของบริษัทใด ๆ ที่แสดงไว้ในที่นี้

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสีย/ความเสียหายหรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานข้อมูลที่ไม่ใช่ของบริษัทดังกล่าว

Zu sehen, wie meine Gedanken und Ideen auf dem Papier zum Leben erwachen, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Dies ist erst der Anfang meiner Reise als Schriftstellerin, und ich ghostwriting365.de kann es kaum erwarten, meine Arbeit mit der Welt zu teilen.

Eine Ghostwriter-Agentur verfügt in der Regel über eine Reihe von Autoren, die sich auf verschiedene Genres und Themen spezialisiert haben, so dass die Kunden einen passenden Partner für ihre spezifischen Bedürfnisse finden können. Diese Agenturen bieten eine ghostwriter hausarbeit bequeme und vertrauliche Lösung für diejenigen, die professionelle Ghostwriting-Dienste suchen, und ermöglichen es ihnen, ihre Ideen zum Leben zu erwecken, ohne die Last des Schreibens. Ob es sich um Memoiren, ein Geschäftsbuch oder einen Werbeartikel handelt, eine Ghostwriter-Agentur kann Menschen dabei helfen, ihre Visionen in überzeugende schriftliche Werke zu verwandeln.