หนังมาใหม่ ดูหนัง ออนไลน์ Bigmovienow.com

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้งาน bigmoviesnow.com โปรดอ่านและทำความเข้าใจด้วยความรอบคอบ เพื่อยืนยันและยอมรับข้อตกลงการใช้บริการภายใต้เงื่อนไขของเรา ดังนี้:

เมื่อสมัครใช้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกใด ๆ รวมไปถึงการเรียกดูเว็บไซต์ คุณยอมรับว่าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดเงื่อนไขเหล่านี้แล้ว และพร้อมที่จะผูกพันตามข้อความด้านล่างนี้

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ “คุณ” “ของคุณ” “ผู้ใช้งาน” จะหมายถึงผู้ใช้งานปลายทางและ “เรา” “ของเรา” “บริษัท” จะหมายถึง bigmoviesnow.com โดยข้อกำหนดการใช้งานต่อไปนี้ครอบคลุมผู้ใช้งานทั้งหมดของ bigmoviesnow.com และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง โดเมนย่อย เวอร์ชันอุปกรณ์เคลื่อนที่ บริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการโดย “บริษัท”

“เรา” สามารถเพิ่ม/ลบข้อความใด ๆ และสามารถทำการปรับปรุงใด ๆ ในนโยบายนี้ได้โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้งานมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับเวอร์ชันที่ได้รับการปรับปรุง เนื่องจากการใช้งานจะเป็นไปตามเวอร์ชันล่าสุด

  1. อายุของผู้ใช้งาน: ผู้ใช้งานเว็บไซต์ต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปี จึงจะสามารถชมรายการต่าง ๆ ได้ ในขณะที่บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี อาจสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาได้ภายใต้การควบคุมดูแลของพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเท่านั้น
  2. การเปลี่ยนแปลงเนื้อหา: bigmoviesnow.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ ระงับ หรือยุติภาพยนตร์หรือวิดีโอซีรีส์ใด ๆ เมื่อใดก็ได้ และสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขวิดีโอได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อาจมีการชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในประกาศของผู้ใช้งานหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว
  3. การเข้าถึงเนื้อหา:

(1) บริษัทให้สิทธิ์ที่ไม่ผูกขาด เพิกถอนได้ และไม่สามารถถ่ายโอนได้แก่คุณ ในการเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อก หรือเนื้อหาอื่นใดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ คุณ:

ก) สามารถเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลภายในเท่านั้น

ข) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่มีอยู่ในเว็บไซต์ได้แต่อย่างใด

(2) การออกแบบ เค้าโครง และรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ ได้รับการคุ้มครองภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา ดังนั้น ไม่อนุญาตให้มีการคัดลอกหรือเลียนแบบเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต

  1. ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า: เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเนื้อหาทั้งหมดที่นำเสนอบนเว็บไซต์ ยกเว้นเสียง วิดีโอ หรือภาพกราฟิกที่มีเนื้อหาเครื่องหมายการค้า และโลโก้ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินของ bigmoviesnow.com บริษัทแม่ บริษัทในเครือ และภาคีของ bigmoviesnow.com ซึ่งได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายแห่งประเทศไทย ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ใช้เทคนิคการจัดเฟรมใด ๆ เพื่อจับภาพเครื่องหมายการค้า โลโก้ ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ bigmoviesnow.com
  2. ข้อจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับเนื้อหาที่ไม่ใช่ของบริษัท: เมื่อใช้งานเว็บไซต์ คุณจะพบข้อมูลที่ไม่ใช่ของบริษัท เนื่องจาก bigmoviesnow.com ไม่ได้เป็นผู้พัฒนาภาพยนตร์และรายการต่าง ๆ ขึ้น โดยจะมีการรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งที่มาต่าง ๆ และอัปโหลดลงในเว็บไซต์เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคล เราจะไม่แสดงความรับผิดชอบใด ๆ สำหรับเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ที่เป็นการล่วงละเมิด หรือเป็นที่น่ารังเกียจ บริษัทไม่รับรองในเนื้อหา หรือการชี้แนะ หรือคำแนะนำ ที่ไม่ใช่ของบริษัทใด ๆ ที่แสดงไว้ในที่นี้

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อความสูญเสีย/ความเสียหายหรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานข้อมูลที่ไม่ใช่ของบริษัทดังกล่าว